متى نستخدم too و enough

.

2023-06-02
    اغنيه اي و الله مرضا عليه